tvergirl2001
Из БашОрга:

xxx: Антоним у слову "унисон"?...
yyy: ...ммм... Принесон?